Korona gir restriksjoner for fysiske møter. Vi har derfor gjort opptak av presentasjonen vi ville holdt på et informasjonsmøte og publiserer det her. Da kan dere se opptaket når det passer for dere. Link til opptak og presentasjonen som ble holdt finner dere til høyre. 

Vi legger i tillegg opp til befaring med berørte grunneiere, enten en-til-en eller i mindre grupper om det er ønskelig. Du kan selvsagt også ringe eller sende epost til vår grunneierkontakt hvis du ønsker kontakt med oss. 

Nylig ble vedtaket om konsesjon til prosjektet endelig, og Lyse Elnett håper å inngå minnelige avtaler med berørte grunneiere. Vi har behov for å få rettigheter til å føre kraftledning over eiendom, og eventuelt til å ha mastepunkt(er) plasser på eiendommen. Grunneier beholder eiendomsretten til grunnen, og kan benytte denne som tidligere, men med restriksjoner som følger av grunneieravtalen. 

I avtalen dere grunneiere har mottatt sammen med informasjonsbrevet kan dere se hva det tilbys erstatning for, hvor mye areal som blir berørt på din eiendom og størrelsen på erstatningen. Dersom du som berørt grunneier oppdager feil i din erstatningsutmålling ber vi deg ta kontakt med oss. 

For å holde framdrift i prosjektet er fristen for å akseptere vårt tilbud satt til 1. mai. Det er ca to måneder etter at avtalen ble sendt ut. Dersom det er spesielle forhold som gjør at du ønsker lengre frist, så kan vi tilpasse dette.