Alle berørte parter har mottok brev med invitasjon til informasjonsmøtet der formålet var å presenterer fremdrift og planer for selve anleggsgjennomføringen.

Lnett har som mål å gjennomføre prosjektet med minst mulig ulempe for alle berørte parter langs linjen. Eviny Solutions AS (tidligere BKK) er hovedentreprenør for linjebyggingen. Rørheim Maskin AS skal utføre gravearbeid og Fjellbygg AS skal utføre forskaling og betongarbeid. Både prosjektleder og entreprenører vil være til stede for å svare på spørsmål.

Dette er også en god anledning til å se på kart og dele informasjon med Lnett og våre entreprenører om hensyn som bør tas på din eiendom. 

Kontakt oss gjerne

Vi ønsker å ha en god dialog gjennom anleggsperioden og håper dere har mulighet for å delta på informasjonsmøtet. Du kan også sende oss en epost eller ta kontakt på telefon: 

Prosjektleder Viggo Kristoffersen i Lnett
viggo.kristoffersen@l-nett.no / 900 58 093

Anleggsleder Kjartan Kallekleiv i Eviny Solutions AS
975 30 043