Den nye 132 kV-linjen vil gå fra Opstad i Hå kommune til Håland i Time kommune. Ny kraftledning er planlagt å gå fra Opstad til Nedre Oma i tilnærmet samme linjetrasé som  tidligere 50kV linje som ble revet i fjor høst. Derfra dreier den vestover og over Rindå mot nye Håland Transformatorstasjon. Det er foretatt noen endringer i trasevalg for å hensynta blant annet eksisterende bygninger og gårdsbruk.

Et godt utbygget og robust strømnett er en forutsetning for å skape vekst og nye arbeidsplasser i et mer elektrifisert samfunn. En overordnet behovsrapport for strømnettet på Jæren viser at det er nødvendig med en oppgradering. Det er ventet at strømforbruket i effekt vil øke til det dobbelte fra 2013 til 2040 i dette området.

Linjearbeidet starter opp 4. april 2022, og grunnarbeider på den nye transformatorstasjonen på Håland er allerede i gang. Her har Jærentreprenør byggekontrakt på transformatorstasjonen. 

- Vi er jo en bedrift på Jæren og vi liker å få tak i jobber i umiddelbar nærhet, sier Odd Arne Malmin, prosjektleder i Jærentreprenør, med glimt i øyet. 
- I denne totalentreprisen bygger videre på erfaringen vi fikk ved å bygge Opstad stasjon. Å jobbe med høyspent er ikke noe vi gjør hver dag, men vi ser at denne erfaringen kan kvalifisere oss til flere lignende oppdrag, legger han til. 

- Det er en viktig oppgradering av strømnettet til fremtidens spenningsnivå. Det er gledelig at vi kommer raskt i gang og kan holde framdriftsplanen. Målet er at nye transformatorstasjoner og den nye kraftlinjen kan settes i drift i 2023, sier Evy Thorbjørnsen, direktør prosjektstyring i Lnett.