Strekking av linje skjer med helikopter mellom Opstad-Håland i Time og Hå kommune. Det settes først opp en pilotlinje før kraftledningen blir strekt. Kablene skjøtes sammen ved bruk av eksplosiver, så det blir gjerne høy lyd når dette arbeidet pågår. Samtidig har det elektriske anlegget kommet på plass inne i den nye transformatorstasjonen på Håland, og prosjektet er godt i rute til idriftsettelse innen utgangen av 2023.
 Strekking av line mellom Opstad-Håland er ett av mange milepæler som er nådd i prosjektene. Helikopter brukes til å strekke line mellom mastene i Opstad-Håland-prosjektet.

God fremdrift 
Tre måneder tidligere enn planlagt har de nye transformatorene til Veland og Hjelmeland blitt levert med stortransport på trange veier. Prosjektet er i rute og de nye transformatorstasjonene på Veland og Hjelmeland er også overlevert til Lnett fra totalentreprenøren Kruse Smith Anlegg. 

Transporten av transformatorene har vært nøye planlagt. En transformator veier 57,5 tonn og ble fraktet på skip til Risavika havn og videre med spesialtransport til byggeplassene i Strand og Hjelmeland kommuner med følgebil.  
 
- Leveransen fra Končar Power Transformers via Siemens Energy kommer tre måneder tidligere enn opprinnelig planlagt. Vi vet at det er utfordrende tider med tanke på materialleveranse og er derfor svært fornøyde med fremdriften, og alle leverandører som har bidratt til å nå denne milepælen, sier prosjektleder Kristian Gudmundsen i Lnett. 

Det krever god planlegging og høy presisjon å kjøre en nesten 60 tonn transformator på trange veier helt til Veland transformatorstasjon.Det krever god planlegging og høy presisjon å kjøre en nesten 60 tonn transformator på trange veier helt fra Risavika havn til Veland transformatorstasjon i Strand kommune.

Leveranser til rett tid reduserer usikkerhet
Næringslivet har varslet flere større strømuttak og ønske om tilkobling i Strand og Hjelmeland kommuner. Idriftsettelse av det nye strømnettet i Ryfylke er planlagt innen 2023. 
 
- Å være i forkant eller treffe på leveranser til rett tid, er viktig fordi det reduserer usikkerhet i planene. Det gir et godt utgangspunkt for å treffe på neste milepæl og tar oss et steg nærmere å levere strøm til bedriftene som venter på tilgang til mer strøm for å sette i gang sine prosjekter, sier Gudmundsen.  
 
Lnett har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut regionalnettet (fylkesveiene i strømnettet) i Sør-Rogaland. Eksisterende overordnet strømnett har en alder og tilstand som tilsier behov for oppgradering. I tillegg vil dagens nett ikke ha nok kapasitet til å dekke framtidens behov for strøm. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet derfor oppgraderes. Næringslivet har varslet flere større strømuttak og ønske om tilkobling i Strand og Hjelmeland kommuner. Nytt strømnett blir bygget for spenningsnivået 132 kV. 

 Overlevering av den nye transformatorstasjonen i Hjelmeland. Fra venstre Harald Tveite (anleggsleder i Kruse Smith Anlegg), Øystein Hatleskog (Rådgiver bygg i Lnett) og Arne Neset  (prosjektleder i Kruse Smith Anlegg) og Kristian Gudmundsen (prosjektleder i Lnett).
Overlevering av den nye transformatorstasjonen i Hjelmeland. Fra venstre Harald Tveite (anleggsleder i Kruse Smith Anlegg), Øystein Hatleskog (Rådgiver bygg i Lnett) og Arne Neset  (prosjektleder i Kruse Smith Anlegg) og Kristian Gudmundsen (prosjektleder i Lnett).