Illustrasjon sett fra nordvest viser planlagt nytt bygg for Lnett på eksisterende stasjonstomt og ny transformatorstasjon for Statnett på en nabotomt i vest

Humleberget (Statnett)

Statnett og Lnett må oppgradere Bærheim transformatorstasjon på Forus. Statnett planlegger å bygge en ny transformatorstasjon på en industritomt like ved, mens Lnett planlegger nytt bygg og anlegg på eksisterende stasjonstomt.

Eksisterende Bærheim transformatorstasjon på Forus ble bygget på 80-tallet og er viktig for strømforsyningen i Sola, Sandnes og deler av Stavanger kommune. Det er nå behov for å oppgradere anleggene på grunn av alder. Statnett planlegger å bygge ny Humleberget transformatorstasjon til erstatning for dagens anlegg, mens Lnett planlegger ombygging og utvidelse av vårt anlegg på eksisterende stasjonsområde. 

Lnett er i full gang med å bygge nytt regionalnett («fylkesveier i strømnettet») i regionen og går da over fra 50 kV til 132 kV. Overgangen til nytt spenningsnivå er ikke mulig uten at Statnett bygger ny stasjon.

Både Statnett og Lnett sine nye anlegg er foreslått som innendørs gassisolert anlegg (GIS). Denne type anlegg tar mindre plass enn luftisolert stasjon. 

Dette søker Statnett om på vegne av Lnett: 
- Nytt bygg for GIS-anlegg med integrert kontrollhus (areal ca 895 m2)
- To transformatorer 
- Lnett søker å overta innendørs bryterfelt og tre transformatorsjakter fra Statnett på eksisterende transformatorstasjon. 
- Bestykning av ett 50 kV bryterfelt og nødvendig høyspenningsanlegg

Les mer om Humleberget transformatorstasjon: 
Mer informasjon om prosjektet, konsesjonssøknad med vedlegg og kontaktinformasjon til Statnett finnes på deres prosjektside. 

Statnett sin planlagte oppgradering av strømnettet i Sør-Rogaland:
Sammen med Lnett har Statnett utført en konseptvalgutredning for Nord-Jæren som viser hvordan strømnettet i området kan utvikles.

Statnett oppdaterer fremdriftsplan på sin prosjektside

Status

  • Statnett sendte oppdatert konsesjonssøknad i januar 2024
  • Statnett sendte konsesjonssøknad i oktober 2023
Grovt kart som viser Humleberget.

Fakta

SandnesSola
2029-2030
NVE behandler konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Ole Christian Galde Prosjektleder
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Børre Dybesland Myndighetskontakt
Se e-postadresse