Visualisering viser hvordan ny kraftlinje kan gå over et landbruksområde på Jæren

Opstad - Håland

Det er behov for ny strømlinje mellom ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune og nordover mot Håland transformatorstasjon i Time kommune, sør for Bryne. Det er også behov for å bygge ny stasjon som skal erstatte eksisterende Håland transformatorstasjon.

Det er behov for en ny 132 kV-linje mellom ny transformatorstasjon på Opstad (like sør for dagens stasjon) og ny transformatorstasjon på Håland, sør for Bryne. Vi fikk konsesjon for bygging av ny transformatorstasjon på Opstad i januar 2018. Denne ble satt i drift med ny 132kV forsyning fra Bjerkreim i november 2020.

Ny kraftledning er planlagt å gå fra Opstad til Nedre Oma i tilnærmet samme linjetrasé som tidligere 50kV linje, revet høsten 2021. Derfra dreier den vestover og over Rindå mot nye Håland transformatorstasjon. Det er foretatt noen endringer i trasevalg for å hensynta blant annet eksisterende bygninger og gårdsbruk.

Ny transformatorstasjon på Håland er planlagt som en innendørs stasjon. Det vil være behov for en tomt på ca seks mål inkludert adkomstvei fra fylkesvei 215 inn til stasjonseiendommen.

For å vise hvorfor det er nødvendig med en oppgradering er det er laget en behovsrapport for overordnet strømnett på Jæren. Det er ventet at strømforbruket i effekt vil øke til det dobbelte fra 2013 til 2040 i dette området.
 

Dette har skjedd

 • Spenningssetting av Håland transformatorstasjon juni 2023
 • Bygging 2022-23 (kraftledning april 2022 - feb 2023)
 • Anleggskonsesjon oppdatert av NVE 30.09.2022
 • Råbygget på Håland transformatorstasjon oppført juni 2022
 • MTA-plan for bygging av ny kraftledning godkjent av NVE januar 2022
 • Rive eksisterende 50 kV-linje mellom Opstad og Holen oppstart august 2021
 • MTA-plan for riving av linje godkjent juni 2021
 • MTA-plan for ny transformatorstasjon godkjent 2021
 • NVE ga konsesjon desember 2020
 • NVE sendte tilleggsøknad ut på høring, 06. april 2020
 • Tilleggssøknad Grødem-Rindå sendt mars 2020
 • NVE arrangerte åpent møte 10. april 2019
 • Konsesjonssøknad sendt februar 2019
 • Utført undersøkelser til fagrapporter, høst 2016 og høst 2017
 • Utredningsprogram fastsatt av NVE 19. desember 2016
 • Grunnundersøkelser av mulige stasjonstomter, høst 2016 
 • Åpne møter i forbindelse med melding, september 2016
 • NVE sendte melding på høring, 18. august 2016
 • Melding sendt til NVE, juli 2016
Opstad-Håland

Fakta

Time
2023
Satt i drift

Kontaktpersoner

Andreas Fosså Grunneierkontakt
970 13 736
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Geir Inge Bollestad Prosjektleder
45460170
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Jan Terje Larsen Prosjektleder utbygging stasjon
93488624
Se e-postadresse