Luftledningen er et viktig tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning i Jærnettet, og spenningssettingen markerer at prosjektet er i ferd med å gå fra bygging til drift. For din egen sikkerhet vil vi i denne forbindelse minne om at det er noen begrensinger for arbeid og aktivitet under og nær luftledningen. 

Det generelle prinsippet er at arbeid og aktivitet som foregår nærmere luftledningen enn 30 meter skal varsles Lnett fordi det kan utgjøre fare for personer og/eller skade luftledningen. Dette vil for eksempel være aktuelt ved bruk av gravemaskin, gjødselspreder og andre større anleggsmaskiner. Det er ikke nødvendig å varsle flere ganger ved gjentakende bruk av samme utstyr. 

Ved varslingsplikt kan arbeidet starte etter at Lnett har gitt skriftlig samtykke. Lnett behandler saken innen fem virkedager og kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn.

Varsling av arbeid nær kraftledning skjer ved å fylle ut skjema (https://www.l-nett.no/NVA/skjema-for-nva/nar-ved-avtale-skjema) Dersom Lnett gir aksept, eventuelt på fastsatte vilkår, foreligger en såkalt «nær-ved-avtale» (NVA). NVA-avtalen gjelder for utstyret som benyttes og for en lengre periode.

Lnett sender også brev til grunneiere om spenningssetting (PDF)  (34KB)av Opstad-Håland.