Skal du ha byggestrøm så er det to steder dette kan bestilles. For byggestrøm opp til 63A direktemålte anlegg så bestilles dette her. 

Ønskes byggestrøm over 63A (trafomålt anlegg) bestilles dette via Elsmart-melding som sendes inn slik:

  1. Kryss av for "Midlertidig installasjon"
  2. Fyll inn post nr. på anleggsadressen.
  3. Trykk opprett melding.

Fyll deretter inn de resterende feltene og beskriv i tekstfeltet "tilleggsopplysninger" løsningen dere ønsker og plassering dere ser som hensiktsmessig for byggestrømsskapet.

På trafomålte byggestrømsinstallasjoner leverer og monterer installatør/utbygger kabel frem til byggestrømsskapet, byggestrømsskap med innmonterte og ferdig koblet målertrafoer. Skapet skal være klart for målermontering når våre montører skal spenningssette anlegget.  

Send deretter meldingen til godkjenning.