Dersom en ønsker flere abonnement i en bolig eller et bygg der det allerede er strøm, krysser du av og fyller inn slik: 

  1. Kryss av for "Nytt anlegg i eksisterende installasjom"
  2. Kryss av "Flere måleranlegg"
  3. Fyll inn postnummer på anleggsadressen.
  4. Trykk deretter opprett melding.

På denne meldingstypen er det viktig at all informasjon fylles inn riktig da det her skal opprettes ny kunde.

  • Riktig adresse og gnr/bnr. der nytt anlegg skal opprettes. 
  • Riktig fødselsdato/org. nr. for å kunne skille kunder med like navn ved opprettelse.
  • Riktig epost for aksept av kostnadsoverslag og fremtidig kommunikasjon med kunde.  

Skriv i tekstfeltet litt om type boenhet og hvordan ting skal løses. Dersom det er aktuelt med tilknytningsskap (TKS) må du beskrive hvor plassering er. I tilfeller der TKS skal ha annen plassering enn på husvegg eller det er tenkt plassert på sted som på sikt kan skape problemer med gjensidig tilgang, må det gjøres skriftlig avtale med nettselskap om plassering. 
Maks OV-størrelse for IT 3x56A og for TN 4x40A. Skal en ha OV større enn dette, må det legges ved effektbudsjett.