Slike endringer må beregnes i forhold til kapasitet i det foranliggende nett og må meldes inn via Elsmart. For at meldingen skal behandles mest mulig effektivt krysser du av og fyller inn slik: 

  1. Kryss av for "Endring av OV/MV"
  2. Kryss av enten "Ett måleranlegg" eller "Flere måleranlegg"
  3. Fyll inn post nr. på anleggsadressen.
  4. Fyll inn målernummer på måleren der forsterkningen ønskes.
  5. Trykk deretter opprett melding.

Dersom rett målernummer er fylt inn, kan en velge å hente anlegg. Dette bør velges da denne funksjonen henter inn data om både kunde og eiendom så slipper du å legge inn dette manuelt.  
Fyll deretter inn de resterende feltene som er "må"-felt og skriv i tekstfeltet hva som skal gjøres.
Send meldingen til godkjenning.