Dersom en har behov for fra- og tilkobling/strømstans meldes dette inn som forenklet melding. Dersom andre ting ønskes utført sammen med strømstansen kan ikke forenklet melding benyttes, da må en benytte fremgangsmåten som vist i "arbeid på og rundt måler". 

Meld inn som følger:

  1. Kryss av for "Arbeid i målepunkt"
  2. Kryss av for "Forenklet melding"
  3. Fyll inn postnummer på anleggsadressen.
  4. Fyll inn målernummer på måleren der strømstansen ønskes.
  5. Trykk opprett melding.
  6. Trykk søk etter ruten med målernummer
  7. Huk av på anlegget som kommer opp og velg hent valgt anlegg (flik i toppen).

Hent anlegg bør velges da denne funksjonen henter inn data om både kunde og eiendom så slipper man å legge inn dette manuelt.  

Fyll deretter inn de resterende feltene. Teksten du evt legger inn under tilleggsopplysninger blir ikke hensyntatt ved forenklet melding da det er en robot som behandler disse meldingene.

Send deretter meldingen til godkjenning.