For å utføre søknadspliktig arbeid i elektriske installasjoner må dette meldes via registrert installatør og Elsmart. Med fagbrev Gr. L har du lov å utføre søknadspliktig arbeid i egen bolig. Slike arbeider meldes inn via eget skjema da det kun er registrerte installatører som kan få tilgang til elsmart.  

Få tilgang til elsmart

Skjema for melding om arbeid  (XLSX, 57KB)