Innmelding av Plusskunde må sendes inn som egen melding i Elsmart. Krysser du av for plusskunde på andre meldingstyper blir dette ikke hensyntatt. Plusskunde kan meldes inn når kunde allerede har et målernummer som dette kan legges inn på.

Meld inn som følger:

  1. Kryss av for "Arbeid i målepunkt"
  2. Kryss av for "Ett måleranlegg"
  3. Fyll inn postnummer på anleggsadressen.
  4. Fyll inn målernummer på måleren der plusskunde skal etableres.
  5. Trykk opprett melding.
  6. Trykk søk etter ruten med målernummer
  7. Huk av på anlegget som kommer opp og velg hent valgt anlegg (flik i toppen).

Fyll deretter inn feltene som er "må"-felt og huk av for plussanlegg (ja/nei spørsmål under tekniske data). Det vil da dukke opp et nytt felt under som må fylles inn med type anlegg og en del teknisk informasjon.

Fyll inn og send deretter meldingen til godkjenning.