Skal inntaket av ulike årsaker legges om, sendes forslag til løsning på omlegging inn som følger:

  1. Kryss av for "Arbeid i målepunkt"
  2. Kryss av enten "Ett måleranlegg",  "Flere måleranlegg" eller "Forenklet melding"
  3. Fyll inn postnummer på anleggsadressen.
  4. Fyll inn målernummer på måleren der arbeidene skal utføres.
  5. Trykk deretter opprett melding.

På disse arbeidene bør ikke "Forenklet melding" benyttes da vi her trenger en dialog rundt løsningen og hvilke eventuelle kostnader som kan påløpe ved de ulike løsningene. 

Dersom rett målernummer er fylt inn kan en velge å hente anlegg. Dette bør velges da denne funksjonen henter inn data om både kunde og eiendom så slipper man å legge inn dette manuelt.  

Fyll deretter inn de resterende feltene som er må felt og skriv i tekstfeltet hva som må gjøres. Jo mer opplysninger en får med her jo bedre. 

Send deretter meldingen til godkjenning.