Sammenkobling av anlegg vil si at en eller flere målere fjernes (opphøres) og at anlegget kobles inn på målersløyfen til den gjenværende måler.
En sammenkobling skal meldes inn ved å benytte meldingstypen "Arbeid i målepunkt - Forenklet melding" i Elsmart for det anlegget som skal opphøre. I feltet "tilleggsopplysninger" skriver du inn hvilket anlegg som det opphørte anlegget knyttes sammen med og kontaktperson hos installatør.
Disse meldingene blir behandlet manuelt siden det skal avtales tidspunkt mellom installatør og Lnett for når jobb skal utføres slik at opphør av måler gjøres korrekt. Hvis dette ikke gjøres korrekt, så vil måler fortsatt være aktiv og kunde får faktura for stipulert forbruk. OBS!! Det er viktig at det er måleren som skal opphøres som blir meldt inn.