Dersom en skal ha tilknytning av strøm på sted hvor det ikke er lagt fram strømnett eller det ønskes høyere hovedsikring, så må dette meldes inn to steder. Bestilling av arbeid skjer etter vi har fått skriftlig godkjennelse av kostnader. 

 1. Dette skjema for bestilling må fylles ut og sendes inn.   
 2. Og det må sendes inn melding via Elsmart

  For at elsmartmeldingen skal behandles mest mulig effektivt, er dette framgangsmåten:  
 3. Kryss av for "Ny installasjon"
 4. Kryss avfor enten "Ett måleranlegg" eller "Flere måleranlegg" hvis det er flere boenheter
 5. Fyll inn postnummer på anleggsadressen.
 6. Trykk deretter på "Opprett melding"

På denne meldingstypen er det viktig at all informasjon fylles inn riktig da det skal opprettes ny kunde hos oss.

 • Riktig adresse og gnr/bnr der ny installasjon skal opprettes 
 • Riktig fødselsdato/org.nr. for å kunne skille kunder med like navn ved opprettelse
 • Riktig epost for aksept av kostnadsoverslag og fremtidig kommunikasjon med kunde  

Skriv i tekstfeltet litt om type boenhet og hvordan ting skal løses. Plassering av tilknytningsskap (TKS) må beskrives. I tilfellene der TKS skal ha annen plassering enn på husvegg eller det er tenkt plassert på steder som på sikt kan skape problemer med gjensidig tilgang, må det gjøres skriftlig avtale med nettselskap om plassering. 
Maks OV-størrelse for IT 3x56A og for TN 4x40A. Skal en ha OV større enn dette, må det legges ved effektbudsjett. 
Når dette er fylt ut, sendes melding til godkjenning.