Det er to metoder på opphør og stenging, og det må derfor avklares hvilken måte som passer best for avslutningen av det aktuelle abonnemenetet som skal innmeldes før du melder inn. Husk å gi Lnett melding ved opphør/fjerning av måler. 

Metode 1: Skal måleren fjernes fordi installajonen skal fjernes (eks. riving av bolig/byggning) meldes dette til tekniskkundeservice teknisk@l-nett.no som opphør. Lnett tar deretter kontakt for demontering av måler. Nedtak og fjerning av måler skal ikke meldes inn via Elsmart.

Metode 2. Skal måleren fjernes og anlegget sammenkobles med annen måler, skal dette meldes inn via Elsmart. Når melding er behandlet, så installatør kontakte Lnett for demontering av måler. 

Innmelding av opphør via Elsmart gjøres slik:

  1. Kryss av for "Arbeid i målepkt."
  2. Kryss av for "Forenklet melding"
  3. Fyll inn postnummer på anleggsadressen.
  4. Fyll inn målernummer på måleren som skal opphøre.
  5. Trykk opprett melding.
  6. Trykk søk etter ruten med målernummer.
  7. Huk av på anlegget som kommer opp og velg hent valgt anlegg (flik i toppen).

Fyll deretter inn alle nødvendige felter som ikke kom inn ved henting av valgt anlegg og huk av for sammenkobling av anlegg. I tekstfeltet det beskrives hvilken måler som skal opphøre og hvilken måler den aktuelle delen av anlegget skal sammenkobles med. 

Når alle felter er fylt inn sendes meldingen til godkjenning.