Må måleren kobles fra eller flyttes skal dette meldes til nettselskap før arbeidene kan starte. Pr. dags dato er det kun nettselskapet som skal utføre arbeid på måler. Meldingen for slike arbeider sendes inn slik:

  1. Kryss av for "Arbeid i målepunkt"
  2. Kryss av enten "Ett måleranlegg", "Flere måleranlegg" eller "Forenklet melding"
  3. Fyll inn postnummer på anleggsadressen.
  4. Fyll inn målernummer på måleren der arbeidene skal utføres.
  5. Trykk deretter opprett melding.

Det beste er når man kan krysse av "Forenklet melding". Forutsetningen for å kunne krysse av på forenklet melding er at det kun skal utføres en arbeidsoperasjon. Teksten i tilleggsopplysninger blir ikke hensyntatt ved forenklet melding da meldingen blir automatisk behandlet.

Er det fylt inn rett målernummer kan en velge å hente anlegg. Dette bør velges da denne funksjonen henter inn data om både kunde og eiendom så slipper du å legge inn dette manuelt.  
Fyll deretter inn de resterende feltene som er må-felt og skriv i tekstfeltet hva som skal gjøres.
Send meldingen til godkjenning.