REN har selvbetjeningsløsning der installatører kan laste ned REN-blader. For mer informasjon og tilgang til løsningen gå inn på www.ren.no/installator. 

Gjør oppmerksom på at informasjon om eventuelle avvik som vi har fra REN-standard står oppført i vårt Nettbibliotek.