Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) henviser til normen NEK 400 Lavspenningsinstallasjoner som metode. Delnorm 722 i NEK 400 ble revidert i 2018, og det ble da innført vesentlige endringer for valg av løsning for ladepunkter.

Hovedregelen er at ladepunkter skal utføres som ladestasjon (=Mode 3) med Type 2 kontakt.

I Elsikkerhetsportalen er det mye nyttig informasjon om lading av elbil som vi anbefaler at du som installatør gjør deg gjent med. 

Elsikkerhetsportalen