Normen NEK399 gjelder for nye bygninger, men anbefales også brukt ved større ombygginger. Normen krever at felles tilknytningspunkt skal stå utendørs, og et sted som er tilgjengelig til enhver tid (Gjelder metode A).

Lnett har laget en skisse som viser hvor tilknytningsskap kan plasseres ved bolig.  (PDF, 254KB)Hovedpoenget med skissen er å sikre at Lnett har uhindret tilgang til strømmåler som står i tilknytningsskap. 
Illustrasjon som viser plassering av tilknytningsskap