Normen NEK399 gjelder for nye bygninger, men anbefales også brukt ved større ombygginger. Normen krever at felles tilknytningspunkt skal stå utendørs, og et sted som er tilgjengelig til enhver tid (Gjelder metode A).

Lnett har laget en skisse som viser hvor tilknytningsskap kan plasseres ved bolig. Denne er publisert i vårt Nettbibliotek. Hovedpoenget med skissen er å sikre at Lnett har uhindret tilgang til strømmåler som står i tilknytningsskap. 

På skissen under gjelder dette: 
Grønt skravert område: OK plassering hvor likeverdig tilgang til skap sikres
Rødt skravert område: Skap kan ikke plasseres her, da det ikke gir likeverdig tilgang
Umerket område: Plassering må avtales skriftlig med nettselskapet

Skisse over boliger i rekke med garasje /carport