Eksempelvis er det presisert at det ikke godkjennes mer enn ett OV per stikkledning eller sying mellom tilknytningsskap (TKS). Det skal legges en stikkledning per TKS.

Lnett presiserer også at vi ikke godkjenner bruk av egne nøkkelsystemer uten at det er avtalt med Lnett. Det er OLH/OLU og trekantnøkkel som skal brukes for å sikre likeverdig tilgang.

Her finner du alle merknader og presiseringer til REN-blad 4100.

Informasjonen blir også publisert i Elsmart.