Avvik blir fortløpende gått gjennom med den enklte elektroinstallatør slik at disse blir rettet. Vi er opptatt av dialog og samarbeid for å få et godt resultat for arbeidet. Dere finner mye nyttig informasjon på disse sidene for elinstallatører. Det er viktig at alt meldepliktig arbeid fortsatt meldes i Elsmart før arbeid starter opp. Meldinger må være korrekt utfylt for at robot skal kunne behandle meldingene. 

Det er begrensninger for hvilke kabelskap dere kan koble ut og inn sikringslister. I dag er dette reglene: 

 • Ut- og innkobling av sikringslist for kundeinstallasjoner opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern
 • Arbeid som skal utføres i kundeinstallasjon krever ikke annen type arbeid i strømnettet
 • Kun direktemålte anlegg
 • Begrenset til kabelskap av typen ABB Fastline skap og Kabeldon KSIP skap (isolerte)
 • Kabelskap skal alltid låses korrekt hvis det forlates, uansett for hvor kort tid dette gjelder

Mest vanlige avvik:

 • Snudd ledninger nett / anlegg i forbindelse med rehabilitering av sikringsskap slik at måleren går feil. Dvs ledninger som tidligere var tilkoblet OV ble tilkoblet samleskinne og motsatt
 • Startet arbeid uten melding i Elsmart
 • Økt OV uten å søke om forsterkning
 • Merket målere i sameie (felles målerrom) med leilighetsnummer, og lagt noen av stigerne fram til andre leiligheter enn målerne var merket med

Andre avvik: 

 • Lading i sameier koblet til før måler
 • Ledninger lagt direkte fra OV til samleskinne for kurssikringer. Hele anlegget er da umålt
 • Tok sikringer i ikke godkjente skap
 • PN i målerbukt
 • Prøvde å koble sammen to anlegg. Leilighet ble umålt
 • Sikringslist som var frakoblet var ikke merket med skilt
 • Ikke fagmessig i henhold til krav for innføring av kabel i inntaksskap
 • Satt på stengt anlegg som var merket med "Må ikke brytes. Strømmen avsteng av Lyse"