Den siste tiden har vi dessverre hatt lengre behandlingstid som følge av treghet i et IT-system, noe som gjorde det utfordrende å få behandlet meldinger. Leverandøren har rettet dette, og vi har etterpå gjort det vi kan for å ta unna saker.  
- Det er store svingninger i hvor mange meldinger vi får inn til oss. Noen måneder kan det være dobbelt så mange henvendelser som andre måneder. Dette gjør at behandlingstiden også vil kunne variere, forteller gruppeleder Per Arne Ydstebø. 

Det er tatt i bruk robot for automatisk behandling av forenklet melding. Dersom det sendes inn melding om tilknytning av plusskunde kan denne bli svart ut samme dag. 
- Vi hadde tro på at robot skulle klare å ta unna flere meldinger enn den klarer i dag. Vi opplever dessverre at det er for få forenklede meldinger som er utfylt korrekt slik at roboten ikke kan behandle disse. Dette medfører at vi fortsatt må behandle mange meldinger manuelt, forklarer Ydstebø. 

Etter at gruppen Nettservice har behandlet meldinger i Elsmart går det en ordre til avdeling Montasje. Det siste halvannet året, og særlig siste halvår, har vi dessverre opplevd at pandemien har gjort det mer utfordrende å planlegge arbeidsukene.  For eksempel har ansattes barn vært i karantene og våre ansatte kan dermed heller ikke gå på jobb, og det samme har vært ved forkjølelse. Det har ikke vært mulig å forutsi slike hendelser ved planlegging av arbeidsuken, noe som har gått utover noen leveranser.
Vi har også hatt montasjeressurser bundet opp av arbeid med å få skiftet de siste strømmålerne slik vi er pålagt av myndighetene. 

Nylig satte vi i gang fase to av selvbetjening for installatører, og trinn tre er planlagt til høsten. Vi håper at dette vil løse en del av utfordringene dere opplever. Vi vil bruke våre nettsider for å informere om det som skjer framover. Her er det også tips og veiledning for utfylling av meldinger som kan behandles av robot. 

- Lyse Elnett er opptatt av å levere gode tjenester, og har gjort flere tiltak. Dessverre har vi ikke fått så god uttelling på alle tiltakene som vi hadde håpet. Men vi vil fortsette arbeidet med forbedringer og setter stor pris på innspill dere gir oss i forbindelse med dette, sier gruppelederen.