I forbindelse med ferie vil vi være færre ansatte på jobb. Det vil alltid være ansatte på jobb for å besvare henvendelser i arbeidstiden og behandle innkomne saker.

Behandling av innkomne saker kan imidlertid ta noe lengre tid i sommermånedene. Av erfaring er det færre bestillinger som kommer inn i juli måned og det hjelper situasjonen. Men dersom du sender inn bestilling rett før du går på ferie i juli måned, så er det ikke sikkert vi klarer å ha saken ferdig behandlet til du er tilbake fra ferie. 

Vi ønsker dere alle en god sommer.