Det er for tiden noen ekstra utfordringer med bemanning på grunn av blant annet sykdom, men vi behandler meldinger og prosjekter så raskt vi kan og jobber hele tiden for å holde oss innenfor frister som vi har for behandlingstid. 

I løpet av 2021 har vi besvart rundt 2500 henvendelser som er kommet inn, så det krever en del ressurser hos oss. Vi har lagt ut en del svar på spørsmål og henvendelser vi får mest av på nettsidene for elinstallatører. 

Dersom dere oppdager kritiske feil i strømnettet eller usikrede anlegg, eksempelvis åpent kabelskap, så er det viktig at dette meldes inn umiddelbart på telefon 51908079. Har dere andre henvendelser kan dere kontakte oss på 40001057 eller sende epost til installatørkontakt. 

Vi takker alle for samarbeidt i 2021, og ønsker dere en riktig god jul.