Vi beklager at dere har fått flere eposter med varsel om utløpt sikkerhetskort, og forstår at det fører til unødvendig støy. Vi har jobbet med å endre denne prosessen, men det har dessverre tatt litt lengre tid enn vi ønsket grunnet forskjellige godkjenninger som måtte være på plass før vi kunne lansere ny løsning.

Denne løsningen for brukerregistrering til montørapp er nå på plass, og vil gjelde for alle nye brukere fra og med i dag. Sikkerhetskortet til faglig ansvarlig og elinstallatørkortene til montørene i Permitto avvikles. Erfaringen vår er at systemet ikke har fungert hensiktsmessig til styring av godkjenning av faglig ansvarlig og montører. Det er bakgrunnen til at vi ikke fortsetter med Permitto. 

Permitto erstattes med:

  • Vi vil framover ha en intern liste i Lnett over godkjente faglig ansvarlige/firma. Når nye faglig ansvarlig/firma godkjennes, så sendes det ut bekreftelse på epost. 
  • Faglig ansvarlig skal fortsatt godkjenne montørene i eget firma, men dere må holde oversikten selv over hvem som er godkjent og hva de er godkjent for. Dvs. at dette blir en del av internkontrollsystemet deres/oversikten over kompetansen til de ansatte.

Ny bestillingsrutine for montørapp
Vi endrer prosessen for bestilling av brukere til montørapp. Dere bestiller nå selv nye brukere ved å benytte et bestillingsskjema, som er publisert på vår nettside. Bestillingen går direkte til Coretrek som er vår leverandør av montørapp.
Det er kun den som er registrert som ansvarlig for firmaets godkjenning hos Lnett, som kan bestille brukere. Dvs. faglig ansvarlig eller den som er delegert ansvaret for godkjenningen av faglig ansvarlig. Mer informasjon og link til bestillingsskjema finner dere på denne nettsiden


Fornye HMS-erklæringene
Grunnet overgang til nye prosesser og at mange av HMS-erklæringene begynner å bli gamle, må dere sende en ny oppdatert HMS-erklæring til oss. Dere kan benytte vedlagte skjema. HMS-erklæringen sendes til installator.kontakt@l-nett.no