Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap. Det skal ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs).

For mer informasjon om dette se DSB sin nettside.