Med sammenkobling av anlegg menes det at en eller flere målere fjernes, og at anlegget kobles inn på målersløyfen til gjenværende måler. 

Ved å følge ny rutine i Elsmart kan meldingen behandles raskere av robot. Den oppretter en serviceordre (dette er ikke en opphørsordre) slik at du som installatør kan ringe til oss og avtale dato for når måleren skal tas ned. Når serviceordre er opprettet, vil det i merknadsfeltet på Elsmart-meldingen være informasjon om ordrenummer som avtale kan bookes på samt telefonnummer for å kontakte oss. 
Opphørsordre vil først bli opprettet etter at tidsavtale foreligger.

Har dere meldt inn flere jobber på samme installasjon som krever saksbehandling må dere vente til den/disse er blitt behandlet før dere tar kontakt for tidsavtale.

Endringen gjøres på grunn av strengere tidsfrister i Elhub når strømmåler tas ned. 

Det er lagt ut en ny brukerveileder for "sammenkobling av anlegg" under menypunktet "Elsmart".  (PDF, 171KB)