- Det er veldig kjekt at interessen er god for vi mener dette vil være til fordel for kunder, installasjonsfirma og oss. I dag blir denne type saker behandlet hos oss før våre montører reiser ut for inn- og utkobling. Kunder vil med denne endringen oppleve at jobben blir raskere utført på grunn av enklere saksbehandling og de får kun faktura fra installatørfirmaet, sier Egil Johansen i Lyse Elnett.

Ordningen vil kun gjelde for isolerte kabelskap og kundeanlegg på opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern. Hvert enkelt firma ved faglig ansvarlig må godkjennes hos oss før de kan utføre ut- og innkobling. Det vil bli gjennomført opplæring av faglig ansvarlig og de som skal utføre jobben.

Målet er å få ordningen operativ i løpet av oktober. Under informasjonsmøtet oppfordret vi installasjonsfirma til å gi tilbakemelding underveis på forhold som er viktig for dem og som gjør at ordningen fungerer optimalt for alle parter.