Vi minner om at det er innført forskriftskrav om at den enkelte boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg. Dette innebærer at alle skal ha hver sin strømmåler. 

Kravet er hjemlet i Kontrollforskriften §13-1 punkt i.

Nye boliger som blir prosjektert med godkjente utleieleiligheter, må derfor ha egen strømmåler på utleieleiligheten. Med egen strømmåler vil leietaker kunne se informasjon om eget forbruk, få faktura for faktisk strømforbruk, få driftsmeldinger ved feil og mottar i 2023 strømstøtte for strømforbruk de har.