Navneendringen kommer som følge av en nasjonal forskrift som stiller krav om skille mellom nettselskap og annen virksomhet innen kraftproduksjon og strømsalg. Logo til Lnett er formet som to sammensatte plusstegnNettselskapet leverer strøm fram til nær 160.000 kunder i ni kommuner i Sør-Rogaland. I tillegg har selskapet ansvaret for regionalnettet som frakter strøm fram til flere kommuner i Sør-Rogaland.

- Navnet framhever selskapets samfunnsoppdrag som er å sikre et stabilt og godt strømnett. Dette er en oppgave som legger grunnlaget for å lykkes med elektrifisering i regionen, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Navneendringen påvirker ikke kundeforholdene. For kunder vil telefonnummer, kontonummer og organisasjonsnummer være likt. Men nettsiden får ny adresse, og når kunder får informasjon fra nettselskapet, kommer informasjonen fra Lnett. 

- Det er nærliggende å tenke at flere har en umiddelbar assosiasjon til (E)lnett som begrep. Vi ser det som en fordel at vi ikke trenger å forklare virket til selskapet da dette forhåpentligvis er intuitivt, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Snart flytter også selskapet inn i nytt administrasjonsbygg i Sandnes sentrum, hvor det gamle rådhuset lå.