- Lnett har vært i møter med NELFO og påpeket viktigheten av at plusskundeanlegg meldes inn og behandles før anlegg bygges. Vi ser dessverre fortsatt at meldinger først kommer inn i etterkant. Da er det risiko for at anlegget ikke kan tilknyttes fordi nødvendig oppgradering av strømnettet må gjøres først, sier leder for nettservice, Per Arne Ydstebø. 

Lnett anbefaler at dere melder inn anlegg tidlig, slik at vi får gjort vurdering av kapasiteten i strømnettet, samt får utført eventuell oppgradering. Produksjon fra sol har 100 prosent samtidighet, og dette gjør at strømnettet må dimensjoneres på en annen måte enn ved vanlig forbruk. 

- Dersom det er behov for oppgradering av strømnettet, så må det påregnes leveringstid. Det er stor pågang av tilknytninger i vårt område, samt lang leveringstid på materiell i tillegg til at det kan ta tid å få nødvendige tillatelser for arbeidet som må gjøres, sier Ydstebø. 

Lnett har som mål å behandle meldinger innen 15 virkedager, og klarer i stor grad å holde oss innenfor det. 

De fire første månedene i 2023 har Lnett fått 383 nye plusskunder. Det er totalt installert 10 600 kW ny effekt hos Lnett sine kunder, noe som er den største økningen hos ett nettselskap i Norge. Totalt i Norge er det installert 70 000 kW ny effekt fra sol de fire første månedene i 2023.