Arbeidet tar tid å få utført, og det er derfor ikke mulig å unngå at arbeidsdager blir berørt av nedetiden. 

Lyse Elnett vil selvsagt jobbe med prosjekter som er opprettet før frysperioden, og for eksempel sende ut informasjon med anlegg om anleggsbidrag, prosjektere ferdig prosjekter og gjøre dem klar for utførelse.

Kritiske saker som medfører fare for liv og helse eller ustyr og som må utbedres umiddelbart tas som vanlig med drift. Kontakt oss i slike saker på tlf 51908817 og trykk "9". Dersom dere har andre spørsmål kan det sendes til installator.kontakt@lyse.no. 

Målerbytte og oppsett av ny måler kan dessverre ikke utføres i frysperioden. Vi skjønner at dette kan gi ulemper for dere, men håper at vi ved å u\informere dere tidlig klarer å minimere ulempene. 

Det er en større oppgradering som skal gjøres og uforutsette ting kan gjøre at oppgraderingen og derav nedetiden kan bli utsatt. Dersom dette skulle skje vil vi informere om dette så raskt som mulig.