Det er kunder som har forbruk under 100.000 kWh i året som får ny nettleie, både privatkunder og næringskunder. Dette innebærer at det er en del kunder som i dag har næringstariff som får ny nettleie. De totale inntektene som nettselskapet tar inn er lik, men ny nettleie gir en omfordeling av kostnadene. 

Lnett har arbeidet sammen med flere andre nettselskaper i Norge for å få en overordnet lik modell for ny nettleie. 

Formålet med ny nettleie er å  jevne ut forbruket gjennom døgnet, slik at strømtoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre. Strømnettet må ha nok kapasitet til å tåle forbruket vi har den kaldeste dagen når forbruket er på sitt høyeste. Dersom vi jevner ut forbruket gjennom døgnet vil det spare samfunnet for store investeringer i oppgradering av blant annet distribusjonsnettet. 

Slik er ny nettleie
Ny nettleie består av et kapasitetsledd, som erstatter dagens fastledd, og et energiledd som betales etter hvor mye strøm du bruker, som det også er i dag.

  • Energileddet vil ha en lavere pris i helg (fredag kl 22.00 - mandag kl 06.00) og om natten (kl 22.00 - 06.00). 
  • Kapasitetsleddet er inndelt i ulike trinn. Hvilket trinn du havner i bestemmes av din høyeste strømtopp i snitt over en time i måneden. Altså hvor mye strøm du bruker samtidig (kilowatt) i gjennomsnitt en time. De aller fleste av Lnett sine kunder havner i de to laveste trinnene som er mellom 0-5 kilowatt og 5-10 kilowatt. Kunder i disse to trinnene vil få en total årlig nettleie som er tilsvarende det de betaler i dag, eller noe lavere. 

På l-nett.no/Minside kan nettkunder i Lyse Elnett sjekke hvor mye effekt de bruker, og når de har sin høyeste forbrukstopper. 

Ny nettleie og priser