Prislisten beskriver hvilke mindre oppdrag som betales etter "tariffering av særskilte tjenester". Andre oppdrag nettkunder bestiller betales etter medgått kost i henhold til regelverk om anleggsbidrag. 

Det er Kontrollforskriften som regulerer regelverket rundt dekning av kostnader for tjenester nettselskaper utfører. "Tariffering av særskilte tjenester" er beskrevet i paragraf 17-6. 
"Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten."

Her finner du mer informasjon om kostnader og prislisten "tariffer for særskilte tjenester". Prislisten ligger under "Dokumenter" til høyre på siden.