Nye skjema i Elsmart blir publisert fredag 12. august rundt lunsj. Endringene som er gjort skal gjøre det lettere å fylle ut skjemaene. Det er fjernet flere felter som nå ikke lengre er nødvendig. 

Det er laget brukerveiledninger til hver enkelt meldingstype som vi anbefaler at dere bruker i starten. Vi har testet skjemaene, men hvis det likevel skulle oppstå utfordringer med å opprette en melding, så er det bare å kontakt med oss på epost eller telefon. Vi er klare til å hjelpe. 

Brukerveiledninger for nye skjema
Arbeid i målepunkt (PDF, 224KB)
Endring av OV - ett måleranlegg (PDF, 236KB)
Endring av OV - flere måleranlegg (PDF, 332KB)
Nyinstallasjon - ett anlegg (PDF, 237KB)
Nyinstallasjon - flere anlegg (PDF, 276KB)
Nytt anlegg i eksisterende installasjon (PDF, 360KB)
Midlertidig installasjon (PDF, 208KB)
Produksjonsanlegg  (PDF, 133KB)

I starten blir meldingene fortsatt behandlet manuelt hos oss slik at både dere og vi kan bli vant til nye skjema. Etter hvert skal en robot ta over behandlingen av meldinger som er korrekt utfylt. Meldinger som gjelder forhold der for eksempel Lnett må utføre en jobb ute, så vil disse fortsatt bli behandlet manuelt. Det vil også være mulig i skjema å be om at melding behandles manuelt.

De viktigste endringene utenom at en del felter i skjema er fjernet: 

  • Endring av OV kan kun meldes i «Endring av OV/MV». I denne meldingstypen kan det også tas med nytt/nye måleranlegg.
  • For meldingen «Nytt anlegg i eksisterende installasjon», kan det kun velges «Flere måleranlegg» som brukes for både ett og flere nye måleranlegg. Valget «Ett måleranlegg» er fjernet.
  • For meldingen «Arbeid i målepunkt», kan det kun velges «Forenklet melding». Valget «Ett måleranlegg» og «Flere måleranlegg» er fjernet.
  • «Produksjonsanlegg (Plusskunde)» kan velges på alle meldingstyper utenom for «Midlertidig installasjon». Gjelder meldingen kun produksjonsanlegg, brukes forenklet melding.

Tabell som viser endringer for alle meldingstyper  (PDF, 58KB)