For installatører har det over lengre tid vært ønskelig å ha bedre kontroll over hele verdikjeden og jobben som utføres hos kunder fordi det gir større forutsigbarhet. I strategien til Lyse Elnett er det sagt at vi skal jobbe for god tilfredshet hos våre kunder, både privatkunder og profesjonelle kunder. I tillegg har det de siste årene skjedd store endringer i samfunnet, eksempelvis elektrifisering, som gjør at antall henvendelser og oppdrag til Lyse Elnett har økt og det gir behov for endringer.  

For å bli godkjent for selvbetjening må installatører først gjennomføre kurs. Informasjon om hvordan installatører går frem for å godkjennes for arbeid på måler finner dere her. 

Nå får installatører som er godkjent for ut- og innkobling, invitasjon til nytt kurs slik at dere selv kan skru ned og sette opp strømmåler ved ombygging eller flytting av sikringsskap. Kurset er tilgjengelig på Trainor for de firmaene som er godkjent for ut- og innkobling. Dersom dere tar ned en måler med gateway, skal ikke den settes opp igjen. De som er godkjent får bytte disse målerne selv. 

I løpet av juni vil godkjennelse være tilgjengelig på installatørkort i Permitto. 

Installatører får per nå ikke bytte måler ved forsterkning eller på nyanlegg. Etter planen vil det åpnes for dette i løpet av fjerde kvartal i år. De som blir godkjent, kan kun ta ned og sette opp igjen måler i samme anlegg samt bytte målere som har gateway. Det er ikke tillatt å flytte målere mellom anlegg. Lyse Elnett vil utføre stikkprøvekontroll av jobber. 

Tidligere er det åpnet for at installatører med godkjenning kan koble ut og inn sikringslister i isolerte kabelskap for kundeinstallasjoner opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern.