Når måler skal kobles fra strømnettet, så må dette utføres av montør i Lnett. Vi ser at opphør ofte ikke meldes inn til Lnett, og det skaper utfordringer både for Lnett og kunde.

Dersom dere som installatør tar ned måler, så er denne fortsatt registrert som aktiv i våre datasystem på kunde. Lnett får da varsel om at vi har mistet kommunikasjon med strømmåler, og det opprettes arbeid for å få dette rettet. Samtidig blir det manuelt sendt inn timeverdier til nasjonal datahub, Elhub, slik vi har krav om å gjøre.

Så lenge måleren fortsatt står som aktiv, må også kunde betale nettleie. Derfor må alltid opphør av måler meldes til teknisk@l-nett.no. Lnett tar deretter kontakt for demontering av måler. Nedtak og fjerning av måler skal ikke meldes inn via Elsmart.

Skal måleren fjernes og anlegget sammenkobles med annen måler, skal dette meldes inn via Elsmart av samme årsak. Når melding er behandlet, så  installatør kontakte Lnett for demontering av måler. 

Vi ber om at denne informasjonen videreformidles denne til deres elektrikere.