Agenda på møte: 

  • Organisering Nettplan og nettservice
  • "Ny" nettside
  • Opplevd kundekavlitet 
  • NEK 399 - Tilknytningsskap
  • Installatørprosjektet
  • Elsmart status
 

Presentasjon fra møte for NELFO i desember 2020 (PDF, 1MB)