Selskapet REN har siden 1998 arbeidet med å standardisere materiell og arbeidsmetoder i norske nettselskap. Det er etablert en rekke REN-blader utviklet etter bransjens beste praksis. 

Installatører utfører ofte arbeidet i grensesnittet mellom nettselskap og sluttkunde. Det er da viktig at alle parter planlegger og utfører anlegg etter samme retningslinjer. 

På nettsiden www.ren.no/installator er det mer informasjon om den nye løsningen, og om abonnement som kan opprettes. Det er et gratis og et utvidet abonnement. 

Vi gjør oppmerksom på at du i vårt Nettbibliotek finner informasjon om eventuelle avvik vi har fra REN-standard.