Lnett har sjekkliste for installasjon av 5 A målertrafoer. Denne skal alltid fylles ut, signeres og legges i tavle etter at arbeidet er fullført. Denne sjekklisten skal du få på Lnett sitt lager, men den er også publisert under "Dokumentarkiv" på denne nettsiden. 

Her finner dere også koblingsskjema for installering av 230 V og 400 V måleromkobler og trafoer. Det er viktig at dette skjema følges, inkludert korrekte fargekoder i henhold til skjema.