Det er mange entreprenører og andre som selv utfører innmåling av kabler og anlegg Flere selskaper tilbyr også denne tjenesten til andre. Med mindre bruk av Lnett sin innmålingstjeneste er vi kommet til at denne kan legges ned.
Lnett sin innmålingstelefonen 934 88 999 er derfor ikke lengre i bruk. De som ikke foretar innmåling selv må ta kontakt med firma som utfører dette. 
Ved søk på oppmåling Rogaland eller innmåling Rogaland hos for eksempel telefonkatalogen 1881 får dere treff på firma som utfører denne tjenesten.