Plusskunder betaler ordinær nettleie for netto strømforbruk. Nettleien består av to ledd: et fastledd per måned og et energiledd. Fasteleddet betales per målepunkt etter hvor mye en kunde bruker i snitt de tre timene med høyest forbruk (effekt). Energileddet avregnes etter hvor mye strøm du forbruker. I tillegg betaler du for selve strømforbruket fra valgt kraftleverandør. 

En plusskunde betaler ikke nettleie for produsert strøm som sendes inn på strømnettet. Du får derfor betalt for bidraget gjennom et negativt energiledd.

Gjeldende priser i Lnett sitt område for husholdninger er:

  Forbruk Produksjon
Fastledd nettleie 250 kr/mnd i trinn 1, 350 kr/mnd i trinn 2  
Energiledd nettleie 48,60 øre/kWh dag, 40,60 øre/kwh natt/helg - 4 øre/kWh
Avgifter Inkludert i energileddet  
Strømpris Definert i egen kontrakt med strømleverandør Avtalt med strømleverandør

Alle priser er inkl. mva. Energileddet inkluderer forbruksavgift til staten på 20,16 øre/kWh.