Ordningen innebærer at:

  • Kunden betaler ikke nettleie for forbruk når kundens egen strømproduksjon dekker forbruket kunden har.
  • Kunde må gjøre avtale med et strømselskap om salg av eventuell overskuddsproduksjon som mates inn i strømnettet.
  • Plusskunden betaler ikke andre tariffledd for innmating av overskuddsproduksjonen. Ordinære kraftprodusenter må betale dette andre tariffleddet.
  • Plusskunder slipper å inngå balanseavtale med Statnett
  • Plusskunden btrenger ikke omsetningskonsesjon for å selge overskuddsproduksjonen