Det er viktig å velge en type vekselretter som tilfredsstiller de til enhver tids gjeldende tekniske krav. De tekniske kravene er satt slik at anlegget skal kunne tilfredsstille Forskrift om leveringskvalitet (FoL), og er basert på standardene EN 50438 og VDE-AR-N 4105. 

REN blad 342 omhandler tekniske krav for innmatingskunder. Lnett har i juni 2023 lagt inn en kommentar i denne.
Alle krav til invertere angående spenningskvalitet, gjøres gjeldende i tilknytningspunktet. 
Vedrørende pkt.3.11, krever ikke Lnett at frekvens- og spenningsvern skal være plassert i en egen dedikert enhet.

Det norske strømnettet er historisk bygget med tanke på effektflyt i kun én retning: fra større kraftverk i høyspentnettet frem til sluttbrukere i lavspent distribusjonsnett. Plusskunder kan i perioder føre til at effektflyten skifter retning i distribusjonsnettet. Dette kan påvirke spenningen og leveringskvalitet til andre kunder.

Nettselskapet må derfor forsikre seg om at produksjonsanlegget er utrustet på en slik måte at det ikke skaper for store forstyrrelser i nettet. Nettselskapet må også forsikre seg om at plusskunden sitt anlegg ikke fortsetter å mate inn strøm i et område som er frakoblet det øvrige nettet for eksempel på grunn av vedlikehold. Dette kan medføre fare for personell som arbeider i nettet. 

Lnett anbefaler at kunder kontakter godkjent elektroinstallatør før anlegg kjøpes. Det vil sikre at kunde kjøper anleggsdeler som oppfyller nødvendige krav for tilknytning til strømnettet.