Slik er prosessen for å bli plusskunde:

  1. Kunde kontakter godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget.
  2. Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen via Elsmart. 
  3. Elektroinstallatør installerer anlegget og sender inn ferdigmelding.
  4. Om det er nødvendig med forsterkninger i strømnettet, bekostes dette av kunden gjennom et anleggsbidrag. Nettforsterkninger utføres av Lnett.
  5. Anlegget settes i drift.