1. Faglig ansvarlig i bedriften sender søknad til oss per epost. Det er kun faglig ansvarlig som kan søke på vegne av firmaet. Send søknad om godkjennelse
  2. Faglig ansvarlig får tilbakemelding om hva som må være oppfylt for å bli godkjent.