Godkjenningsområdene gjelder for kundeinstallasjoner med overbelastningsvern (OV) opp til og med 80 A, og stikkledningen må være tilkoblet i et isolert kabelskap. For installasjoner med større en 80 A hovedsikring som f.eks. boligblokker, kan det arbeides på det enkelte anlegget (leiligheten) når OV for anlegget er 80 eller mindre.

1. Inn og utkobling av sikringslister i isolerte kabelskap: Arbeid i kundeinstallasjon som kun krever ut- og innkobling i isolert kabelskap kan utføres av montør som faglig ansvarlig har godkjent i sitt selskap. Ordningen gjelder kundeanlegg på opp til og med 80 Ampere overbelastningsvern/målervern

2. Målerarbeid i eksisterende kundeanlegg: Ta ned og sette opp igjen måleren i samme anlegg. For eksempel i forbindelse med ombygging/flytting av sikringsskap. NB! Det er ikke tillatt å flytte målere mellom anlegg. NB! Når det er en måler med Gateway som tas ned, skal måleren ikke settes opp igjen, men byttes.

3. Tilknytning kundeinstallasjon: Godkjenningen tilsier at montør kan knytte til ny fast kundeinstallasjon samt sette opp og ta ned byggestrømskap.

4. Nytt anlegg i eksisterende anlegg: ​​​​​​ Mer informasjon kommer her når vi er klar for utrulling av dette trinnet 

5. Sammenkobling og opphør av anlegg: Mer informasjon kommer her når vi er klar for utrulling av dette trinnet

6. Endre overbelastningsvern (OV): Mer informasjon kommer her når vi er klar for utrulling av dette trinnet