Faglig ansvarlig må gjennomføre fysisk oppstartskurs som holdes av Lnett samt evt. oppdateringskurs. 

1. Inn og utkobling av sikringslister i isolerte kabelskap: E-læringskurset «Lnett-Kabelskap» hos Trainor må tas av både faglig ansvarlig og montører   

2. Målerarbeid i eksisterende kundeanlegg: E-læringskurset «Lnett-Målermontasje» hos Trainor må tas av både faglig ansvarlig og montører  

3. Tilknytning kundeinstallasjon: E-læringskurset «Lnett-Tilknytning av kundeinstallasjoner» hos Trainor må tas av både faglig ansvarlig og montører 

Det er bare de firmaene som har godkjenning som har tilgang til kursene. Dvs. at firmaet må være registrert hos Trainor, og du må ha en bruker som er knyttet til firmaet ditt. Brukere som ikke knyttet til et godkjent firma, vil ikke få opp disse kursene.